Minimalny poziom zapasów Powinien być wyznaczony w taki sposób, aby z prawdopodobieństwem zapas wystarczył na zassjenie popyt podczas, Gdy zamówienie będzie realizowane. Strategia odnawiania zapasów powinna być dopasowana do konkretnych potrzeb przedsiębiostwa, un w szczególności do jego pozycji w łańcuchu dostaw. Optymalna Partia to najkorzystniejsza z points widzenia Przedsiębiorstwa Ilość towaru, qui należy zamówić w momencie, Gdy zapas osiągnął ustalony poziom minimalny. Powinna być Ona wyznaczona w taki sposób, aby zminimalizować koszty Logistyczne poprzez osiągnięcie równowagi pomide kosztami zamawiania kosztami un magazynowania. Powszechnie stosowaną w zarządzaniu zapasami praktyką jest Składanie zamówienia w momencie, Kiedy Ilość towarów w magazynie osiągnie pewien poziom minimalny. Podczas wyznaczania Tego poziomu należy uwzględnić Czas la realizacji zamówienia, zamierzony poziom dostępności towarów oraz pronozowany popyt. Rzadkie duże zamówienia Z drugiej strony, innego rodzaju strategii potrzebują Przedsiębiorstwa Takie Jak na exemple hurtownie, które dokonują zamówień direct u producentów i zamawiają rzadziej, ALE w dużych ilościach. Przedsiębiorstwa Takie mają najczę do czynienia z dłuższym czasem la realizacji zamówienia je większą jego niepewnością, Jak również z bardziej złożoną strukturą kosztów, w której Cena Może zależeć OD ilości zamawianego towaru. W efekcie zamówienia takich przedsiębiorców są bardziej skomplikowane i przez à mogą wymagać bardziej złożonych Metod. Częste niewielkie zamówienia w oynatıcı przedsiębiorstw takich jak na exemple supermarkety, które codziennie składają Dużo niewielkich zamówień u lokalnych dostawców najefektywniejsze są proste i szybko działające metody niewymagające dużego zaangażowania ze strony pracowników przedsiębiostwa. Zarządzanie tym procesem aucune odpowiedzi na pytanie Kiedy i Ile zamawiać.

Harmonogram zamawiania oraz taille zamawianej partII towaru, powinny być wyznaczone w taki sposób, aby przy możliwie najniższych kosztach zamawiania je magazynowania utrzymać zadowalający poziom dostępności towarów dla klientów..